Siewniki pneumatyczne

Agromix

Pracując z nami osiągniesz więcej

  • agromix na facebooku
  • agromix na facebooku

Siewniki pneumatyczne

Siewnik zawieszany AD-P Super Nadbudowywany siewnik pneumatyczny AD-P Super, oferowany jest w różnych szerokościach roboczych. AD-P Special jest lekką, korzystną cenowo maszyną dla średniej wielkości gospodarstw a dostępny jest w szerokościach roboczych 3 i 4 metry. Zawartość skrzyni nasiennej wynosi standardowo 750 litrów, lecz za pomocą nastawek można powiększyć ją do 1250 litrów. AD-P Super dla większych gospodarstw i przedsiębiorstw usługowych oferujemy także w szerokościach roboczych 3 i 4 metry. Skrzynia nasienna standardowo mieści wtedy 1500 litrów a może być powiększona do 2000 litrów. AD-P nadbudowywany jest uniwersalnym trójkątem łączącym na maszynie uprawowej. Możliwe jest także nabudowanie na maszynach uprawowych innych producentów. Dmuchawa napędzana jest do wyboru albo przez WOM albo hydraulicznie. Poprzez oparcie maszyny bezpośrednio na wale, wirnikowy kultywator może bez przeszkód odchylać się na kamieniach. W ten sposób uzyskano zarówno dużą pojemność zbiornika ziarna jak też ochronę maszyny uprawowej.  siewnik zawieszany AD-P Super
Siewnik zawieszany AD-P Super Pneumatyczny, nabudowany agregat siewny AD-P Super o szerokościach roboczych 3 m i 4 m, jest szczególnie przydatny w gospodarstwach o areale upraw od 200 ha do 500 ha. Wysokie wydajności powierzchniowe osiągane są poprzez niczym nieograniczoną przydatność zarówno do siewu w mulcz jak i po pługu. AD-P Super o szerokości 3 m osiąga się wydajności zbliżone do maszyn o szerokości 4 m. Nowa redlica RoTeC+ o nacisku do 50 kg sieje z doskonałą jakością pracy przy prędkości do 15 km/h na glebach intensywnie uprawianych. Mniej oprawek poprzedzających, mniej oczekiwania na właściwy stan gleby, wysokie prędkości robocze, to w sumie większa wydajność w ciągu całego sezonu. Liczy się duża siła uderzenia! Niewielkie koszty inwestycji oraz niezmienne koszty uprawy zabezpieczają osiąganie większych zysków.  siewnik nadbudowany AD-P Super
Siewnik ze zbiornikiem czołowym Avant Profi Agregat uprawowo-siewny Avant o szerokości roboczej 4, 5 i 6 metrów jest idealną maszyną dla przedsiębiorstw usługowych i dużych gospodarstw. Czołowy zbiornik ziarna o pojemności 1500 litrów (opcjonalnie 2000 litrów) dostępny jest do wyboru albo z czołowo montowaną ramą albo z czołowym, oponowym wałem ugniatającym. Do kombinacji tylnej jest do wyboru brona wirnikowa lub gruber wirnikowy o 4 lub 6 metrach szerokości roboczej. Do transportu po drogach publicznych, hydrauliczna kombinacja tylna składana jest na szerokość transportową poniżej 3 m. Poza tym Avant in dostępny jest w wersji sztywnej z szerokością roboczą 4 m. Szeroko i płasko zbudowany czołowy zbiornik ziarna, optymalnie wykorzystuje ramę czołową nie zakłócając widoczności do przodu. Również narzędzia montowane z tyłu ciągnika obserwuje się bez przeszkód, gdyż zbiornik ziarna nie blokuje widoczności  siewnik ze zbiornikiem czołowym Avant Profi
Siewnik wielkopowierzchniowy Cirrus Niewielkie zapotrzebowanie siły uciągu, oszczędność paliwa, to istotne cechy kombinacji siewnej. Dla optymalnego dopasowania się i efektywnej pracy, zależnie od spektrum zastosowania rozróżniane są dwa typoszergi Cirrus. Sercem Cirrus Special są redlice RoTeC względnie RoTeC+. Posiadają one tarcze o średnicy 320 względnie 400 mm w połączeniu z ustawialnym naciskiem redlic wynoszącym do 35 lub do 50 kg. Zapewnia to, także przy dużych prędkościach roboczych, spokojny bieg redlic i precyzyjny wysiew nasion. Poruszające się przed nimi klinowe pierścienie oponowe dbają o pasmowe ugniecenie gleby poniżej płaszczyzny wysiewu. Do przygotowania gleby zastosowano dwa rzędy segmentów talerzy. Wąski zbiornik ziarna pozwala swobodnie widzieć zespoły robocze i daje się napełniać na całej powierzchni. Cirrus Special oferowany jest w szerokościach roboczych 3, 4 i 6 metrów. Siewnik wielkopowierzchniowy Cirrus
Siewnik wielkopowierzchniowy Cirrus Activ W typoszeregu Cirrus, AMAZONE oferuje dobrze przemyślaną koncepcję połączenia uprawy gleby z techniką siewu dającą zgodnie z maksymą "dobry siew, dobry zbiór" najlepsze rezultaty produkcyjne. Cirrus Activ to prawdziwy pakiet siły: Cirrus Activ z aktywnymi narzędziami uprawowymi spełnia najwyższe wymagania w zakresie wydajności pracy i elastyczności. Ta 6 m maszyna doskonale sprawdza się w dużych gospodarstwach, na mozaikowatych glebach oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi rolnicze. Zamiast używanej dotychczas w rodzinie Cirrus 2 rzędowej brony talerzowej , tutaj, w Cirrus Activ, do przygotowania gleby pod siew zastosowano kultywator wirnikowy. Pozwoliło to na optymalne dostosowanie zespołu do pracy na zmieniających się glebach zarówno przy siewie w mulcz jak i po orce. Nowy agregat siewny Cirrus 6001 Activ jest równie wydajny także na glebach ciężkich. Siewnik wielkopowierzchniowy Cirrus Activ
Wielkopowierzchniowy siewnik DMC Primera Wielkopowierzchniowa maszyna DMC Primera jest wynikiem konsekwentnego uwzględniania wymagań i życzeń praktyki. Te wszechstronne, stosowane w dużych gospodarstwach siewniki wyposażone są w odpowiedni zestaw redlic, nadający się do siewu bezpośredniego, a także do siewu z konwencjonalną uprawą gleby. Wielkopowierzchniowy siewnik DMC Primera skonstruowany został szczególnie do siewu bezpośredniego i siewu w mulcz na terenach suchych. Siew wykonywany jest pod resztkami pożniwnymi tak, aby zapewnić dobry kontakt nasion z glebą a tym samym stworzyć optymalne warunki do wschodów. DMC Primera jest zatem maszyną do elastycznej uprawy gleby, gdyż daje gospodarstwom możliwość dostosowania się do aktualnie istniejących warunków. Siewnik wielkopowierzchniowy DMC Primera

DANE TECHNICZNE

Siewniki pneumatyczne

AD-P 253 Special szer rob 2,5m redlice zwykłe/talerzowe poj skrzyni 750 - 1000 l  
AD-P 303 Special szer rob 3,0m redlice zwykłe/talerzowe poj skrzyni 750 - 1000 l  
AD-P 302 Profi szer rob 3,0m redlice zwykłe/talerzowe poj skrzyni 1500 - 2000 l  
AD-P 402 Profi szer rob 4,0m redlice zwykłe/talerzowe poj skrzyni 1500 - 2000 l  
AD-P 452 Profi szer rob 4,5m redlice zwykłe/talerzowe poj skrzyni 1500 - 2000 l  
Avant 4000 Profi szer rob 4,0m redlice talerzowe poj skrzyni 1500 - 2000l nieskładany
Avant 4000 Profi szer rob 4,0m redlice talerzowe poj skrzyni 1500 - 2000l skł hydraulicznie
Avant 6000 Profi szer rob 6,0m redlice talerzowe poj skrzyni 1500 - 2000l skł hydraulicznie
Cirrus 3000 szer rob 3,0m redlice talerzowe poj skrzyni 2000 l nieskładany
Cirrus 4000 szer rob 4,0m redlice talerzowe poj skrzyni 2000 l skł hydr
Cirrus 6000 szer rob 6,0m redlice talerzowe poj skrzyni 2000 l skł hydr
Primera 601 szer rob 6,0m redlice dłutowe poj skrzyni 3000 l skł hydraulicznie

PLIKI DO POBRANIA

    PRZYCZEPY ZBIERAJĄCE

  • AX
  • MX
  • ZX
Bartosz Przybył

KONTAKT

Bartosz Przybył

tel.

fax.

tel.kom. 603 687 888

przybyl@agromix.agro.pl